Regulamin Studia – studiosilvia.pl

Regulamin

§ 1. Właścicielem i podmiotem zarządzającym jest Studio Silvia Photo Sylwia Grzanka REGON: 014996632, NIP: 113-213-88-13 (ul. Aleksandra Głowackiego 6 Legionowo 05-120) w niniejszym Regulaminie określanym jako Wynajmujący Silvia Photo,
Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z wynajmu studia określane są mianem Najemcy.
1. Głównym przeznaczeniem studia jest wykonywanie sesji fotograficznych
2. Studio może być wynajmowane do innych celów m.in.: spotkania, warsztaty, szkolenia.

§ 2.
1. Wynajmujący świadczy usługi wynajmu studia fotograficznego wraz z dodatkowym wyposażeniem obejmującym m.in.: oświetlenie (lampy błyskowe, lampy LED), modyfikatory światła, statywy, tła fotograficzne oraz cykloramę.
2. Wymaga się aby Sprzęt udostępniony w studio używać zgodnie z zaleceniami producenta, jak i dbać o niego w trakcie pracy.
3. „Studio” nie jest dźwiękoszczelne, w najbliższej okolicy są hale logistyczne oraz trakcje komunikacyjne, więc w pomieszczeniu może być niekiedy głośniej.

§ 3.
1. Wynajmujący zobowiązuje się wynajmować sprzęt sprawny technicznie. Wszelkie usterki sprzętu należy zgłaszać bezzwłocznie w trakcie sesji.
2. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Najemcy oraz osób trzecich przebywających w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, styliści, dzieci itp.).
3. Najemca powinien z wyprzedzeniem poinformować Wynajmującego o planie zdjęciowym ze zwierzętami, ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę obciążają Najemcę.
4. Udostępniony sprzęt należy zwrócić w stanie niepogorszonym, tj. takim jak przed rozpoczęciem użytkowania. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, styliści itp).
5. Pomieszczenia i pozostałe wyposażenie studia (meble, stanowisko do wizażu, aneks kuchenny) należy zwrócić w takim samym stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania.
6. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnego „ponadnormatywnego” sprzątania studia w wysokości 170 zł netto, a w przypadku korzystania z confetti, brokatu, sztucznego śniegu w wysokości 700 zł netto.
7. Wykorzystanie studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.
8. W studio oraz na terenie obiektu) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz spożywania alkoholu.
9. Należy zapoznać się z instrukcją korzystania z cykloramy. W przypadku uszkodzenia w wyniku nieodpowiedniego korzystania z cykloramy, Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy cykloramy w wysokości 5500 zł brutto. (instrukcja korzystania z cykloramy znajduje się w studio)
10. Lokal studia jest trwale monitorowany. W przypadkach niewłaściwego zachowania uczestników sesji, dewastacji mienia, realizacji czynności zakazanych, nastąpi interwencja obsługi technicznej studia. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia studia w przypadku, gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w obliczu Polskiego Prawa.
11. Wszelkie, niestandardowe potrzeby, które nie zostały uwzględnione w regulaminie a są niezbędne do zorganizowania sesji należy przed rezerwacja przedstawić Wynajmującemu w celu ustalenia szczegółów i oszacowania kosztów.
12. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania, dotyczy to zarówno parkingów, korytarzy będących ciągami komunikacyjnymi. Zabrania się wchodzenia na inne kondygnacje obiektu lub do pomieszczeń innych niż Studio. Uprasza się o zachowania ciszy poza Studiem, dla poszanowania pracy innym najemcom budynku.

13. Za rzeczy pozostawione w Studio przez Najemcę lub osoby trzecie, Wynajmujący nie odpowiada.
14. Wynajmujący nie zgadza się na pozostawianie rzeczy i przechowywanie w Studio.

§ 4.
1. Opłaty za wynajem studia fotograficznego są naliczane wg Cennika zamieszczonego na stronie studia.
2. Jednostką rozliczeniową jest rozpoczęta godzina zegarowa.
3. W przypadku przekroczenia umówionego okresu najmu za każdą rozpoczętą godzinę zegarową będzie pobierana opłata dodatkowa, zgodnie z Cennikiem.
4. Przedłużenie najmu może nastąpić, tylko gdy istnieje taka możliwość.
5. Możliwe formy płatności to: gotówka lub przelew.
6. Odwołanie rezerwacji na mniej niż 48h – płatne 50% kosztu rezerwacji.
7. Najemca zobowiązuje się pokryć w całości koszty zużycia teł, pranie tapicerek lub kanap (znacznego ubrudzenia lub zniszczenia)
8. Na wynajem są wystawiane faktury VAT. Firma SILVIA PHOTO SYLWIA GRZANKA A. GŁOWACKIEGO 6 LEGIONOWO 05-120

§ 5.
1. Wynajmujący nie odpowiada za jakość usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne, jak również za utrudnienia związane z pracami firm przyległych.
2. Płatności można dokonać albo w siedzibie studia bądź dokonując przelewu, płatności online przez system rezerwacyjny, (warunkiem gwarancji terminu rezerwacji studia jest dokonanie przedpłaty 50% wartości całej rezerwacji )
3. Rezerwacja będzie potwierdzona przez Wynajmującego drogą telefoniczną lub mailową.
4. Rezerwacji studia można dokonać za pomocą formularza kontaktowego, e-mail lub kontakt telefonicznie.
5. Rezerwacja będzie potwierdzona przez Wynajmującego drogą mailową.
6. Czas najmu studia liczony jest od godziny potwierdzonej w rezerwacji do momentu opuszczenia studia przez wszystkich uczestników.
7. Minimalny czas korzystania ze studia to 2h.
8. O anulowaniu rezerwacji lub zmianie terminu należy poinformować Wynajmującego telefonicznie lub mailowo w jak najwcześniejszym terminie.
9. Wszelkie reklamacje dotyczące usług zakupionych przez stronę należy składać poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie studiosilvia.pl
Zapytania związane z przebiegiem Państwa reklamacji należy składać drogą elektroniczną kontakt@studiosilvia.pl lub pisemnie na adres Aleksandra Głowackiego 6, Legionowo 05-120.
Państwa reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym powiadomieni zostaną Państwo przez nas niezwłocznie. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Państwu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Wszelkie zwroty płatności wykonywane są na konto używane przez Państwa do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu w ciągu 30 dni. W przypadku zapłaty przez Przelewy24 lub przy pomocy karty kredytowej zwrot nastąpi na wskazane konto bankowe przez Najemcę.

§ 6.
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01. Czerwca 2023 roku.
2. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest akceptacja Regulaminu Studia(